Undervandsjagt-udvalg: Jagttegn er en dårlig ide

– Det er helt unødvendigt.

Så klar lyder meldingen fra udvalget for undervandsjægere i Dansk Sportsdykkerforbund om ideen om at indføre et jagttegn for undervandsjægere.

– Vi mener, at et jagttegn for undervandsjagt er overflødigt. Vi kan ikke se behovet, og vi kan heller ikke se, hvilke problemer, som et jagttegn vil løse, siger Morten Rosenvold Villadsen fra Undervandsjagtudvalget i Dansk Sportsdykkerforbund til Sportsdykkeren.

Han kalder et jagttegn for spild af tid og kræfter, som kan bruges bedre til at forbedre sikkerheden og øge kendskabet til regler og etiske overvejelser blandt undervandsjægerne  via klubberne og Undervandsjagtudvalgets arbejde. Morten Rosenvold Villadsen sammenligner det med at indføre kørekort til cykler – eller jagttegn til lystfiskere.

– Det er kun en god ide med regler, hvis de er passende og nødvendige. Et jagttegn for undervandsjagt er ingen af delene. Al uddannelse er en god ting. Men vi kan ikke se, at et undervandsjagttegn vil ikke gøre en forskel til det bedre, siger han.

Undervandsjagtudvalget mener, at der skal gælde de samme regler for fiskeri i havet, som også gælder for lystfiskere. Og mener, at diskussionen om et jagttegn forundervandsdykning lige nu er meget lidt relevant.

En spørgeskemaundersøgelse fra Hyperbar konkluderede ellers for nylig, at mange undervandsjægere går ind for, at der indføres et jagttegn for undervandsjagt.  Undervandsjagtudvalget er dog uenig i formidlingen af undersøgelsens resultater.

– Meget få var med i undersøgelsen – kun 48 deltog. Samtidig mener vi, at det er svært at drage mange konklusioner på baggrund af undersøgelsen. Selvom 73 procent eksempelvis sagde ja til, at jagttegn var en god ide, så sagde 63 procent nej til at tage et éndags-kursus med gennemgang af eksempelvis fredningsreglerne. Det er i vores øjne to indbyrdes modstridende resultater. Det klare resultat i undersøgelsen er dog, at der er stor tilfredshed med de nuværende regler for harpuner og andre jagtredskaber. Det er en holdning, som Undervandsjagtudvalget deler. Reglerne her er gode som de er, siger Morten Rosenvold Villadsen.

Oplysning er vejen frem

Undervandsjagtudvalget mener, at oplysning og organisering af undervandsjægerne er en langt bedre vej at gå end at etablere et formelt jagttegn for undervandsjægerne.

– Der er allerede i dag et stort fællesskab blandt undervandsjægerne, der i klubberne og på sociale netmedier deler viden om eksempelvis fredninger og diskuterer etiske overvejelser i forbindelse med jagten.

– Vi tror, at vejen frem er at oplyse og inspirere dem, der gerne vil prøve kræfter med undervandsjagten. Vi har eksempelvis for nylig været med til at skrive en informationsfolder om harpuner, som mange butikker sender med ud til købere. Her oplyser vi om reglerne for undervandsjagt, kravet om fisketegn – og opfordrer folk til at melde sig ind i en klub, så de også kan blive en del af socialt fællesskab, der samtidig inspirerer til at gøre jagten sikker, siger Morten Rosenvold Villadsen.

Du kan læse folderen om harpuner her: kortlink.dk/er2s

Læs omtalen af Hyperbars undersøgelse her: kortlink.dk/er2t