Dykkere til Folketinget: Danmark forsømmer kulturarven

– Danmark svigter vores unikke kulturarv, når vi ikke gør mere for at udgrave, bevare og forstå de mange fortidsfund, der dukker op under havet. Lad amatørerne hjælpe – så er der da i det mindste noget, der bliver reddet.

Sådan var budskabet, da en deputation fra Marine – Arkæologisk – Gruppe fra Fredericia i november besøgte Folketingets Kulturudvalg.

Gruppen mener, at udforskningen og bevarelsen af den danske kulturarv under havet gik i stå i 2005. Det har den betydning, at enestående genstande hvert år går tabt langs de danske kyster, uden at de bliver hverken undersøgt eller bevaret.

I 2005 blev ansvaret for fund i de danske farvande ændret. Flere museer skulle tage del i arbejdet – men ændringen tilførte ikke flere kræfter til området. Sammen med nye regler om bjærgning fik ændringen den konsekvens, at museerne fra den ene dag til den anden så godt som stoppede samarbejdet med amatørarkæologerne. Pengenød gjorde samtidig, at det arkæologiske arbejde med at bevare kulturarven under havet gik i stå, siger Hans Dal fra  Marine – Arkæologisk – Gruppe.

Fund undersøges eller reddes ikke

Gruppen, der har base i Fredericia, har indledt en offensiv for, at undervandsarkæologi igen også bliver for amatørerne. Mødet med politikerne i Folketinget var led i den kamp.

– Museerne siger, at de har et tæt og velfungerende samarbejde med sportsdykkerne. Det er dog noget, som de færreste oplever. De fleste steder er der ingen kontakt overhovedet. Der sker så godt som intet for at bevare de ting, som kommer frem på havbunden, siger Hans Dal – og peger på en række meget interessante beskrivelser af fund fra sportsdykkere, som aldrig siden er blevet undersøgt.

Hans Dal forklarer, at kampen ikke handler om udforskning af vrag, som jo ellers har mange sportsdykkeres naturlige interesse. Det handler især om at bevare den rigdom af fund fra stenalderen, der findes på havbunden i danske farvande. Det kræver specialviden overhovedet at kunne genkende fund fra den tid – men det er fund, som har ført til en eksplosion i vores viden om livet dengang. Viden om deres tøj, våben og redskaber, som ikke kan findes på landjorden.

– Museerne mener, at vores fund er for dyre at konservere og bevare. Og de har ret – det er dyrt at konservere dem. Men alternativet er, at fundene ødelægges. I vores gruppe har vi tit fundet eksempelvis en padleåre, der stikker op af havbunden. Hvis den ikke bjerges, så går den tabt i løbet af få måneder. Vi mener, at det da var bedre, hvis et trænet øje så på den og vurderede om den var noget særligt, som skulle undersøges nærmere eller måske bevares for eftertiden. Uret tikker, når vi finder ting fra gamle dage på havbunden. De skal op, hvis de skal reddes, siger han.

Politikerne er positive

Hans Dal mener, at politikerne tog rigtig godt imod gruppens besøg.

– Vi havde kun 15 minutter med politikerne, men jeg kan se på deres efterfølgende spørgsmål til kulturministeren, at de har lyttet og nu prøver at finde ud af mere. Jeg tror, at vi kommer til at se i hvert fald små forandringer til det bedre på området, siger han.

Hans håb er, at amatørarkæologer over og under vandet i fremtiden får samme rettigheder.

– Detektor-folket på landjorden har formået at skabe en kæmpe interesse om arkæologi, og de har gjort rigtig flotte fund, der har øget vores viden om fortiden. Hvis vi også får lov til at søge og bjærge fund fra havbunden, så vil det give samme effekt. Og det vil samtidig være med til at øge interessen for undervandsarkæologien, så vi kan give vores viden videre til de kommende generationer. Det er altså langt mere effektivt når man ser tingene i virkeligheden, end når man viser dem tingene på et lysbillede, siger han.

Fakta:

Sådan er reglerne i dag:

Når du finder en gammel ting liggende frit på havbunden, langt væk fra et fortidsminde eller et vrag: Hvis det er over 100 år gammelt, så må du bjærge – og skal straks anmelde det til Kulturarvsstyrelsen. Er det mindre end 100 år gammelt, så må du bjærge, og skal straks anmelde det til det lokale politi.

Når du finder en gammel ting på havbunden i nærheden af et vrag eller fortidsminde: Hvis det er over 100 år gammelt, så må intet røres uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Er det mindre end 100 år gammelt, så må intet bjerges uden tilladelse fra Farvandsvæsenet.