Vigtigt: Nye regler for CMAS-dykkeres maksimale dykkedybder

Der er indført nye regler for, hvor dybt danske CMAS-dykkere må dykke, når vi udforsker havet med almindelig luft i flaskerne.

Efter et par års tilløb tilpasser Dansk Sportsdykker Forbund nemlig de danske dykkedybder til de nye standarder, som CMAS-organisationen indførte for et par år siden.

Det betyder at et-stjerne dykkere fremover må dykke til 20 meter mod tidligere 18, to-stjerne dykkere til 40 meter mod tidligere 39 og tre-stjerne dykkere må maksimalt dykke til 56 meter, mod en tidligere lidt mere flydende grænse.

Det oplyser Ivan Maimann, der er medlem af Teknisk Udvalg.

– Der er kun tale om små tilpasninger i dybden for et- og tostjernede dykkere – mens der er tale om lidt større ændringer for tre-stjernede dykkere. Her bliver uddannelsen også justeret, siger Ivan Maimann til Sportsdykkeren. Han er selv uddannet tre-stjernet CMAS-instruktør.

Sikker dykning skal stadig være i højsædet, og dyk til 56 meter stiller meget høje krav til sikkerhedsberedskabet og til den enkelte dykkers kunnen – Ivan Maimann.

Skal gøre det lettere for dykkerne

De nye regler skyldes en international harmonisering af reglerne i forhold til andre store dykkerforbund – og skulle gerne være med til at gøre livet lidt lettere for den enkelte dykker.

– CMAS har haft et ønske om at gøre det lettere at administrere maksdybderne, og samtidig slippe uden om de muligheder for at fortolke på reglerne, som tre-stjerne dykkere tidligere har haft, siger Ivan Maimann.

Han tilføjer, at de danske trestjernede CMAS-certifikater – siden CMAS ændrede standarden – alligevel i udlandet er blevet opfattet som om, de havde en maksdybde på 56 meter.

Stadig sikker dykning

I nogle dykkerklubber er muligheden for at dykke op til 56 meter på almindelig luft blevet set som en kontroversiel og potentielt farlig beslutning. Ivan Maimann understreger dog, at den nye grænse ikke skal ses som en svækkelse af sikkerheden omkring dykning.

– Sikker dykning skal stadig være i højsædet, og dyk til 56 meter stiller meget høje krav til sikkerhedsberedskabet og til den enkelte dykkers kunnen. Samtidig skal man hele tiden vurdere, om den enkelte dykker er klar til at gå ned på den maksimale dybde, siger Ivan Maimann.

Han forklarer, at de 56 meter er valgt, fordi det er partialtryks-grænsen for at dykke med almindeligt luft – og understreger samtidig, at dyk på mere end 40 meters dybde ikke er ufarlige. Blandt andet nitrogennarkose spiller en langt større rolle på 56 meter end på 45 meter.

– En ting er at dykke i dejligt varmt og klart vand som i syden. Noget helt andet er at dykke i grumset og koldt vand, som vi oftest gør her i Danmark. Der er ingen tvivl om, at tre-stjernede dykkere skal tænke grundigt over sikkerheden, og tilpasse deres dyk efter de omstændigheder, som de møder under vandet, siger Ivan Maimann.

Ny uddannelse på vej

De nye regler for maksimale dybder stiller også nye krav til uddannelsen af dykkerne. Derfor vil især uddannelsen af tre-stjernede dykkere også blive revideret i de kommende måneder. Her vil sikkerhed og bevidsthed om de store dybder dog være i højsædet.

– Et dyk til eksempelvis 56 meter stiller store krav til sikkerheden, og det vil blive understreget i den nye uddannelse. Det er vigtigt, at man altid tænker fremad, og planlægger dykkene og deres sikkerhed grundigt. Faktisk så ville jeg nok anbefale, at instruktøren på sådan et dyk dykker med trimix, siger Ivan Maimann.

Det bliver samtidig ikke et krav, at trestjernede dykkere skal prøve at dykke til den fulde dybde som led i deres uddannelse.

– I vejledningen kommer der til at stå, at man kommer på den anden side af 40 meter i dybdeprøven som led i uddannelsen. Men både på grund af dykkernes sikkerhed og fordi det er svært at finde så store dybder i Danmark, så vil vi ikke kræve dyk op til 56 meter som led i uddannelsen, men vil nøjes med at kræve mere end 40 meter, siger han.