Sportsdykkere skal overvåge stenalderbopladser

Kulturstyrelsen har bedt Øhavsmuseet/Arkæologi Sydfyn lede et projekt, hvor sportsdykkere i samarbejde med specialister fra Nationalmuseet skal overvåge en række kendte stenalderbopladser og andre lokaliteter under vandet i det nordlige Lillebælt.

Projektet skal ses som et svar på den kritik, som nogle dykkere har rejst af museernes håndtering af kulturarven under vandet. Sagen blev i foråret diskuteret mellem Folketingets partier, og tiltaget ses af flere som en tilnærmelse til dykkerne.

En del af projektet er også, at der i starten af 2016 skal holdes en konference, hvor spørgsmålet om, hvordan fund fra havbunden bedst bevares og konserveres skal behandles.

Projektet skal vare i tre år, og skal indledes i foråret 2016.

Foto: Hans Dal fra Marine – Arkæologisk – Gruppe