Møde tirsdag: Vil skabe dykkerattraktion ved Sjællands mest populære dykkersted

Dykkerstedet Trykkerdammen ved Helsingør tiltrækker dykkere som intet andet sted på Sjælland. Nu vil museum samme sted skabe en attraktion under vandet.

Af Jakob Olling. Foto: Martin Petersen.

 

Det er let at komme til, let at parkere, let at komme i vandet – og man kan hurtigt få dybde på, når man dykker. Det er nogle af grundene til, at dykkerstedet Trykkerdammen i Helsingør er et af de mest populære dykkersteder i Danmark.

Dykkerstedet er dog ikke kendt for sit sprudlende marine liv under overfladen – og det vil Øresundsakvariet i Helsingør nu gøre noget ved. De vil nemlig opføre et stenrev på dykkerstedet for at skabe ekstra liv i området.

– Et stenrev er et af de vigtigste naturtyper under havets overflade, fordi de skaber levesteder for fiskeynglen – og det er samtidig en sjælden ting herhjemme efterhånden, fordi stenfiskere gennem tiderne har taget stenene, og brugt dem på landjorden og til moler. Derfor vil vi gerne lave naturgenopretning i området, og dermed også tiltrække et langt rigere og mere varieret maritimt liv, end vi ser i området i dag, siger marinbiolog Michael Hansen fra akvariet til Sportsdykkeren.

Projektet skal præsenteres for dykkere, naboer, roere og andre interessenter ved et møde i Helsingør den 16. januar klokken 19.00 på Øresundsakvariet.

– Dykkere kan få noget ud af det her – men for os handler det især om naturgenopretningen og om de fantastiske muligheder for formidling af livet under havet. Vi vil gerne følge livets udvikling på stedet fra sandbund til varieret liv om måske 10 år, siger Michael Hansen.Især for skoletjenesten er der meget at hente ved sådan et rev, siger Michael Hansen.

Flere år undervejs

Han oplyser, at de har arbejdet med ideen om projektet i 3-4 år – en periode, hvor der også er kommet flere andre kunstige rev til i Danmark.

– Projekterne har vist, at stenrevene er meget vigtige for fiskeynglen. De projekter, som vi allerede har set ved eksempelvis Als , i Lillebælt og ved Læsø, har vist helt fantastiske resultater, hvor de skaber levesteder til meget store mængder fiskeyngel, der trækker en stor mangfoldighed af andre fisk og dyr til. Der er ingen tvivl om, at der er meget at vinde miljømæssigt ved at etablere stenrev, siger han.

Michael Hansen oplyser, at man endnu ikke har finansieringen af det nye rev på plads, omend der er skaffet penge til opstart og formidling af projektet. Derfor har man heller ikke lagt sig fast på udformningen af revet, eller hvor det helt præcist skal placeres i farvandet. Tanken er dog, at det skal være i umiddelbar nærhed af den bro, som blev bygget på stedet for to år siden – og at det skal starte i snorkeldybde.

– Vi tror, at et rev på stedet vil gøre en stor forskel. Der er allerede mange, der bruger dykkerstedet,. Det vil kun blive flere med et stenrev – og alle vil få flere oplevelser under vandet, hvis der er et rigt dyreliv. På den måde støtter det jo også vores formidlingsarbejde som akvarium, siger han.

Mødet afholdes tirsdag d. 16. januar klokken 19.00 på Øresundsakvariet i Helsingør.