Distributionsproblemer betyder ændringer for Sportsdykkeren: Posten skal igen dele bladet ud

Problemer med distributionen af Sportsdykkeren betyder nu store ændringer i bladet.

Alt for mange medlemmer af Dansk Sportsdykker Forbund har kigget forgæves efter sportsdykkeren i deres postkasser, når bladet den seneste periode er udkommet.

Derfor har bestyrelsen i Dansk Sportsdykker Forbund besluttet igen at lade posten overtage opgaven med at dele bladene ud.

Det oplyser formanden for Dansk Sportsdykker Forbund, Jesper Risløv, til Sportsdykkeren.

– Vi er nødt til at sikre, at alle medlemmer af forbundet får medlemsbladet. Vi har betalt for at få bragt bladet ud til medlemmerne, og kan ikke leve med de mange problemer, som der åbenbart har været med at få bladet ud i de rigtige postkasser, siger han.

Stigende priser på uddelingen af bladet fik i 2016 Dansk Sportsdykker Forbund til at tegne kontrakt med et firma, der mente at kunne levere den samme service til en lavere pris i tætbefolkede områder. I tyndt befolkede områder fortsatte Post Nord med at dele bladet ud. Leveringen gik dog ikke som forventet, og trods flere forsøg på at sikre en bedre distribution er samarbejdet nu slut: Post Nord igen overtager uddelingen af alle blade i hele landet.

Færre blade

Den højere driftssikkerhed kommer imidlertid med en pris: For at holde sig indenfor budgetrammen er forbundet nødt til at reducere i antallet af blade, således at Sportsdykkeren udkommer fire gange i 2018 i modsætning til hidtil seks gange om året.

– Distributionen af bladet er klart den dyreste post ved produktionen af Sportsdykkeren, og det er derfor nødvendigt at justere på antallet af udgivelser, når prisen stiger. Håbet er dog, at vi senere igen kan udkomme seks gange om året, siger Jesper Risløv.

Bladet redesignes

Usikkerheden omkring distributionen af bladet har forsinket produktionen af det næste nummer, der dog udkommer omkring 1. april.

Der vil dog være tale om et lidt anderledes magasin, end vi er vant til at se.

– Vi benytter os af lejligheden til at lave et lidt anderledes blad, hvor vi går et spadestik dybere med nyhederne, og giver flere tip og tricks til dykning. Samtidig vil der fortsat være artikler, der kan give inspiration til begejstret dykning  – både i Danmark og i udlandet, siger redaktør Henrik Pontopidan. Han understreger dog, at ændringerne ikke vil slå igennem til det førstkommende blad.

Sportsdykkeren er i dag det eneste dykkermagasin, der udkommer i papirform på dansk. Det er samtidig det længst udgivne dykkerblad i Danmark.